In Lieu of What Was

In Lieu of What Was

Alia Farid

In Lieu of ... 

“In Lieu of What Was” (2019) is een serie reusachtige glasvezelsculpturen gebaseerd op de openbare drinkfonteinen in Koeweit. Het is een werk van de Koeweits-Puertoricaanse kunstenares Alia Farid (1985).

Water, of het gebrek eraan, is een voortdurend thema in het werk van Farid. In het woestijnlandschap van haar geboorteland is water zeer schaars, het beschikbare water wordt gewonnen door zeewater te ontzilten. De sculpturen zijn gemaakt met de mallen die gebruikt worden om de openbare drinkfonteinen te maken, karakteristiek voor het stedelijke landschap van de Arabische Golf. De fonteinen zijn gevormd naar verschillende waterdragers. Er is een traditionele kleipot, de bekende plastic fles, een vaasvormige zamzamiya (gebruikt voor heilig water uit de Zamzam-bron in Mekka), een amfora-achtige jarrah, een Koeweitse watertoren en een heb (een verdampingskoelsysteem dat wordt gebruikt om water te ontzilten). Aan de zijkant is een uitsparing om een kleine gootsteen in te bouwen die het oorspronkelijke doel van de mallen duidelijk maakt. De grote drinkfonteinen, die in de Golf sabil (Arabisch voor “pad”) worden genoemd, worden vaak betaald door families om een overledene te eren.

Farid verbindt geschiedenis, economische ontwikkeling en materiële cultuur in een subtiele maar meeslepende visualisatie van de ecologische crisis in de Arabische Golf en de meedogenloze eisen die deze stelt aan de natuur.

Ook in de Maasvallei/Limburg kennen we ten gevolge van de klimaatverandering een toenemende waterproblematiek. Terwijl er elders tekorten ontstaan, moet er in het centrale gedeelte van de Maasvallei continu grondwater worden weggepompt om het mijnverzakkingsgebied droog te houden. Dit water wordt gebruikt voor de drinkwaterwinning van heel wat Limburgers. Vlakbij de plek waar het kunstwerk staat, stroomt het resterende water in het kanaal.

In Lieu of What Was nodigt het publiek uit om na te denken over de complexiteit van waterbeheer en de dringende uitdagingen die daarmee gepaard gaan. Het kunstwerk symboliseert de cruciale rol van water in ons dagelijks leven en herinnert aan onze verantwoordelijkheid voor het duurzame beheer van dit kostbaar goed.

Naar top